Katastrální operát obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu
zapati[1].gif