VEŘEJNÁ SBÍRKA na pomoc rodině poškozené požárem RD v naší obciVážení spoluobčané,

na základě usnesení zastupitelstva obce č. 5/ 2015 ze dne 2. 11. 2015 bylo obcí Bdeněves vyhlášena

oficiální veřejná sbírka k zajištění finanční podpory rodině poškozené požárem – sbírka pro obnovu domu čp. 90 v obci Bdeněves.

Sbírka je dle osvědčení Krajského úřadu Plzeňského kraje č. j.: VVŽÚ/7620/15, zřízena ke dni 4.11.2015 a bude ukončena k 31.12.2015.

Čerpání ze sbírky je možné průběžně !

Prosíme všechny, kdo mohou a chtějí přispět jakoukoli, i sebemenší částkou, aby využili ve výše stanovené lhůtě následujících možností:

1) prostředky v hotovosti vložili do zvlášť zřízené pokladny obce (převezme starosta nebo účetní obce oproti vystavenému příjmovému dokladu), nebo

2) poukázali prostředky bezhotovostně bankovním převodem na zvláštní sbírkový účet založený u ČS.

Číslo účtu: 4037857399 / 0800

O sbírce bude dle zákona 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách vedeno samostatné oddělené účtování.

Pozn.: Dárci mohou uplatnit hodnotu daru jako odpočet v daňovém přiznání (FO nad 1 000,- Kč a PO nad 2 000,- Kč).

Obec Bdeněves výše citovaným usnesením vkládá do sbírky prvotní vklad ve výši 10 000,- Kč.

Předem děkujeme jménem obce i poškozených za každou korunu, která bude do pokladny nebo na účet vložena.

Případné dotazy zodpoví pracovníci obecního úřadu.

 

V Bdeněvsi dne 3.11.2015

Bc. Petr Chleborád, starosta

přiloženo: osvědčení KÚPK spis. zn.: ZN/2100/VVŽÚ/15

319185716_0_osvědčení - obec Bdeněves.pdf


Vyhledat v textu

23. 11. Klement

Zítra: Emílie
Máte obavu z porušování soukromí kamerovým systémem (při výhradní správě dat Policií ČR)?
a) Rozhodně ne
  
 722
b) Spíše ne
  
 490
c) Spíše ano
  
 519
d) Rozhodně ano
  
 512
Přivítali byste v budově úřadu sběrný box na použité baterie?
a) Ano
  
 373
b) Ne
  
 247
c) Příležitostně
  
 268

Návštěvnost stránek

178087
zapati[1].gif