Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Úřední deska do r.2010

Úřední deska

Dokumenty Vyvěšeno Sejmuto
Závěrečný účet obce 27.1.2006 13.2.2006
Stavební povolení ČD 7.2.2006 23.2.2006
Konkurz na obsazení ředitele ZŚ a MŠ Město Touškov 5.4.2006 3.5.2006
Rekonstrukce místní komunikace 5.4.2006 21.4.2006
Počet a sídlo volebního okrsku 18.4.2006 3.5.2006
Foltýnek Milan - veř.vyhláška MÚ Nýřany 18.4.2006 3.5.2006
Zrušení TP  čj. 195/2006 18.7.2006 29.7.2006
Veř.vyhláška Celní úřad - p.Jílek 18.7.2006 2.8.2006
Veř.vyhláška Celní úřad p.Nejedlý 18.7.2006 2.8.2006
Zákaz pálení a rozdělávání ohňů 26.7.2006 7.8.2006
Volby do Zastupitelstva obce Bdeněves 2006 26.7.2006 10.8.2006
Veřejná vyhláška zruš.TP 31.7.2006 16.8.2006
Veř.vyhláška Celní úřad - p.Jílek 9.8.2006 24.8.2006
Prodej pozemků v k.ú.Bdeněves 27.9.2006 12.10.2006
Rozpočetsdružení ČOV na rok 2007 22.11.2006

7.12.2006

Veřejná vyhláška zrušení TP 23.11.2006 8.12.2006
Provizorní rozpočet na rok 2007 pro obec Bdeněves 29.11.2006 18.12.2006
Veřejná vyhláška zrušení TP 8.12.2006 27.12.2006
Obecně závazná vyhláška č.2/2006 18.12.2006 3.1.2007
     
   
Rok 2007 :    
Nouzový stav 26.1.2007 10.2.2007
Ropočet obce Bdeněves na rok 2007 2.2.2007 26.2.2007
Výroční zpráva za rok 2006 5.2.2007 20.2.2007
Závěrečný účet obce 2006 5.2.2007 20.2.2007
Zpráva hospodaření 2006 12.2.2007 27.2.2007
Zápis ze schůzky "U potoka" - místní kmomunikace 6.3.2007 22.4.2007
Nový zákon o studnách 6.3.2007 3.9.2007
Přehled problémů nakládání s vodami 29.3.2007 14.4.2007
Oznámení - nakládání s vodami 1.4.2007 16.4.2007
Veřejná vyhláška - Lálo Michal 20.4.2007 7.5.2007
Veřejná vyhláška - p.Beška Jindřich 16.5.2007 1.6.2007
Závěrečný účet ČOV 18.5.2007 4.6.2007
Usnesení - dražba 3.9.2007 19.9.2007
Územní rozhodnutí - kanal.přípojky 3.9.2007 4.10.2007
Veřejná vyhláška - Celní úřad Plzeň 10.9.2007 26.9.2007
Veřejná vyhláška - Miroslav Nejedlý 14.9.2007 1.10.2007
ČOV - úprava rozpočtu na rok 2007 30.10.2007 15.11.2007
ČOV - návrh rozpočtu na rok 2008 30.10.2007 15.11.2007
ČOV - rozpočtový výhled 2008 - 2010 30.10.2007 15.11.2007
Nařízení č. 8/2007 KVS pro Plzeňský kraj týkající se mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečka ovcí 5.11.2007  
Celní úřad - veřejná vyhláška - Simona Kožíšková 16.11.2007 17.12.2007
Oznámení o prodeji pozemků 29.11.2007 17.12.2007
Dodatek k vyhlášce č.2/2006    Dodatek č.1 30.11.2007 17.12.2007
Provizorní rozpočet na rok 2008 30.11.2007 17.12.2007
Rozpočtový výhled 30.11.2007 17.12.2007
Celní úřad - Michal Spurný , veř.vyhláška 18.12.2007 7.1.2008
Veřejná vyhláška schváleného plánu společných zařízení PÚ k.ú.Město Touškov 20.12.2007 7.1.2008
     
     
Rok    2008    
Dražební vyhláška 3.1.2008 7.2.2008
Celní úřad - veřejná vyhláška - p.Nejedlý 21.1.2008 7.2.2008
Prodej pozemků 1.2.2008 16.2.2008
Rozpočet na rok 2008 15.2.2008 30.3.2008
Výroční zpráva o podání informací dle zák.č.106/1999 Sb. 15.2.2008 30.3.2008
Uzavírka komunikace pod mostním objektem 15.2.2008 30.3.2008
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 10.4.2008 26.5.2008
Závěrečný účet obce za rok 2007 10.4.2008 26.5.2008
Závěrečný účet ČOV za rok 2007 14.5.2008 30.5.2008
Stanovy svazku obcí 30.5.2008 15.6.2008
Vyhláška- vyměření daně z nemovitostí na rok 2008 1.6.2008 1.8.2008
FÚ PS Veř.vyhl. - Kožíšková Simona 16.7.2008 1.8.2009
Veřejná vyhláška (Celníí úřad - p.Roman Tiller) 5.8.2008 16.8.2009
Návrh Plánu oblasti povodí Horní Vltavy a návrh Plánu oblasti povodí Berounky. 26.8.2008 13.9.2008
FÚ PS Veřejná vyhláška - p.Beška 10.9.2008 26.9.2008
Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje PK 1.10.2008 15.10.2008
Výzva ke kácení a okleštění stromoví ČEZ 1.10.2008 15.10.2008
Prodej pozemků 5.11.2008 15.12.2008
Návrh rozpočtu ČOV na rok 2009 18.11.2008 15.12.2008
Rozpočet na rok 2009 28.11.2008 15.12.2008
Veř.vyhl.zruš.tp.doc 28.11.2008 15.12.2008
Veřejná vyhláška zrušení TP 17.12.2008 2.1.2009
Veřejná zakázka - Komunikace Za školou v obci Bdeněves 17.12.2008 2.1.2009
Dodatek č.2 k vyhlášce č.2/2006 o poplatku za TKO 22.12.2008 6.1.2009
   
     
Rok 2009    
   
Veřejná vyhláška - FÚ PS 13.1.2009 13.2.2009
Rozpočet obce na rok 2009,   Rozpočt.výhled 5.2.2009 16.2.2009
Mimoř.veterinární opatření 9.3.2009 25.3.2009
Závěrečný účet obce a zpráva o hospodaření za rok 2008 10.3.2009 26.3.2009
Výroční zpráva dle zák.č. 106/1999 Sb. za rok 2008 10.3.2009 26.3.2009
Exekutorský úřad Klatovy - p.Lálo Michal 10.3.2009 26.3.2009
Exekutorský úřad Plzeň město - p.Lálová 10.3.2009 26.3.2009
Celní úřad, uložení písen´mnosti p.Beška 18.3.2009 7.4.2009
FÚ PS, veřejná vyhláška - Svobodová Ilona 18.3.2009 7.4.2009
Nařízení č.1/2009 - včely 26.3.2009 13.4.2009
Veřejná vyhláška zrušení TP - Oberhelová Markéta 29.4.2009 14.5.2009
Zahájení kolaudačního řízení - Optimalizace trati 4.6.2009 6.5.2009 22.6.2009
Výběrové řízení - prodej domu čp.89 7.5.2009 22.6.2009
Zahájení kol.řízení - Optimalizace trati, 11.6.2009 11.5.2009 27.6.2009
Rozpočtový výhled sdružení ČOV 11.5.2009 27.6.2009
Závěrečný účet sdružení ČOV 11.5.2009 27.6.2009
KONKURS na funkci ředitele/ředitelky ZŠ 11.11.2009 15.12.2009
Návrh rozpočtu ČOV na rok 2010 11.11.2009 14.12.2009
Veřejná vyhláška p.Křižík Roman 11.11.2009 14.12.2009
Výběrové řízení - úředník soc.odboru M.Touškov 18.11.2009 14.12.2009
Rozpočet obce na rok 2010 27.11.2009 14.12.2009
Obecně závazná vyhláška č.1/2009 14.12.2009 2.1.2010
Obecně závazná vyhláška č.2/2009 - sazba poplatku za TKO na rok 2010 14.12.2009 2.1.2010
     

Rok 2010

   
Výroční zpráva 2009 20.1.2010 8.2.2010
Výhled rozpočtu na rok 2010-2012 5.2.2010 29.3.2010
Konkurs na funkci ředitele/ředitelky ZŚ a MŠ Kozolupy 12.3.2010 29.3.2010
Závěrečný účet obce Bdeněves za rok 2009 12.3.2010 29.3.2010
Příloha záv.účtu - zpráva o výsledku hospodaření obce v roce 2009 12.3.2010 29.3.2010
Zpráva o výsledku hospodaření ČOV za rok 2009 12.3.2010 29.3.2010
Veřejná vyhláška FÚ PS - p.Kižík Roman 26.3.2010 12.4.2010
Veřejná vyhláška - Územní plán 30.3.2010 24.5.2010
Oznámení o uložení písemnosti p.Beška 15.4.2010 30.4.2010
Oznámení - prodej pozemků 19.4.2010 24.5.2010
Veřejně prospěšné práce 23.4.2010  
Závěrečný účet sdružení ČOV za rok 2009 3.5.2010 24.5.2010
Veřejná vyhláška - zrušení TP Karlíčková P. 5.5.2010 20.5.2010
Uložení písemnosti pro : Pavla Karlíčková - veř.vyhláška 20.5.2010 7.6.2010
Veřejná vyhl. povcol.střílení kormoránů 20.5.2010 4.6.2010
Oznámení o vydání opatření obecné povahy - územní plán obce Bdeněves 25.5.2010 9.6.2010
Veřejná vyhláška - zrušení TP Frečnerová M. 27.5.2010 11.6.2010
Zpráva o výsl.hospodaření Mikroregion 8.6.2010 22.6.2010
Závěrečný účet Mikroregion 8.6.2010 22.6.2010
Uložení písemnosti pro: Frečnerová Mirka 14.6.210 29.6.2010
Uložení písemnosti - p.Beška 22.6.2010 7.7.2010
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků PF ČR 20.7.2010  
Vyúčtování stočného za rok 2009 20.7.2010  
Výběrové řízení na ředitele Centrum peč.služeb Město Touškov 26.7.2010  
uložení písemnosti p.Beška 18.8.2010  3.9.2010
Rozpoč.výhled ČOV na rok 2010-2012 23.8.2010  
zahájení - garáž p.Hradecký 10.9.2010 27.9.2010
Uložení písemnosti Kožíšková Simona 11.10.2010  
Uložení písemnosti Simona Kožíšková 11.10.2010  
ÚR garáž p.Hradecký 12.10.2010 29.10.2010
Výsledky voleb do zastupitelstva obce 17.10.2010  
Rozhodnutí, stav.úpravy MK Kozolupy 25.10.2010  
Veř.vyhláška p.Zíka 27.10.2010  
Rozpočet obce na rok 2011 22.11.2010  
Veřejná vyhláška p.Zíka stav.M.Touškov 26.11.2010  
Návrh rozpočtu ČOV na rok 2011 26.11.2010  
     
     
     
     
     
     
     
     
         
       
   
         
 
       
       
       
       
       
       
       
         
 
 
 
 
       
         
         
         
         
         
         
         
       
         
         
         
         
         
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
       
         
         
         
       

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapati[1].gif