Registrace aktualit Napište nám Zasilání SMS

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Upozornění na povětrnostní situaci
10
Upozornění na povětrnostní situaci
11
Upozornění na povětrnostní situaci
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Bdeněves

2. Důvod a způsob založení

Obec Bdeněves (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena dne * ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:


4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad Bdněves
  Bdeněves 49
  330 32 Kozolupy

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Bdněves
  Bdeněves 49
  330 32 Kozolupy

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 377 922 282

 • 4.5 Čísla faxu

  377 922 282

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.bdeneves.cz 

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  ou@bdeneves.cz  upřesňující informace (účel použití, případně jméno adresáta)
  starosta@bdeneves.cz upřesňující informace (účel použití, případně jméno adresáta)

 • 4.9 ID datové schránky

  9d3avm3

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 725686329/0800

6. IČ

00573001

7. DIČ

CZ00573001 (obec není plátce DPH)

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Žádosti a odpovědi dle zák. 106 /1999 Sb.

Za rok 2016

žádost: 208-16_žádost.pdf

odpověď: čj. 208-16 odpoved.pdf

příloha k odpovědi: příloha k 208-16.pdf

Za rok 2017

žádost a odpověď čj. 33/2017: čj. 33-2017.pdf

žádost a odpověď čj. 60/ 2017: čj 60-2017.pdf

žádost a odpověď čj. 132/ 2017: čj. 132-2017_106.pdf

žádost a odpověď čj. 133/ 2017: čj. 133-2017.pdf

žádost a odpověď čj. 120/ 2017: čj. 120-2017_zák. 106.pdf

žádost a odpověď čj. 147/ 2017: čj. 147-2017_zák. 106.pdf

 

Za rok 2018

žádost a odpověď čj. 59-2018: čj. 59-2018 zák 106

žádost a odpověď čj. 100-2018: čj. 100-2018 zák 106

 

Za rok 2019

Žádost a odpověď čj. 82/2019: střelnice_106 čj.82-2019.pdf

 

Žádost a odpověď č. 10072019-106: střelnice _10072019 

příloha 1/2 

příloha 2/2

 

Poskytnutí informace žádost čj. 104/2019: Informace 104-2019.pdf

 

Poskytnutí informace žádost čj. 135/2019: 

část 1

část 2 

 

Poskytnutí informace žádost čj. 144/2019: 

žadatel požaduje záznam ze zasedání ZO dne 16.6.2019

a jednací řád obce

část 1

část 2

 

Poskytnutí informace žádost čj. 149/2019: 

žadatel požaduje informaci zda obec obdržela nabídku os konkrétní společnosti

žádost 106_čj. 149-2019.pdf 

 

Poskytnutí informace žádost čj. 176/2019:

žadatel požaduje zápis ze zasedání ZO dne 16.09.2019

106_176-2019.pdf

 

Střelnice - poskytnutí informace žádost čj. 187/2019:

žadatel požaduje informace ohledně podnětů policií ve věci povolení tří střelnic

podněty prezidium.pdf

odpověď prezidium.pdf

prezidium zrušení povolení střelnic.pdf

prezidium autoremedura.pdf

 

Poskytnutí informace žádost čj 221/2019:

žadatel požaduje informace ohledně pasportu komunikací a zápisy se zasedání zastupitelstva v roce 2018

zápisy: zápisy 2018.pdf

pasporty: https://www.bdeneves.cz/file.php?nid=674&oid=7259902 

 

 

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Nebyly zatím žádné informace požadovány.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: