Registrace aktualit Napište nám Zasilání SMS

Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
Příměstský tábor Bdeněves 2024
20
Příměstský tábor Bdeněves 2024
21
Příměstský tábor Bdeněves 2024
22
Příměstský tábor Bdeněves 2024
23
Příměstský tábor Bdeněves 2024
24 25
26 27 28 29 30 31
Rockové léto na Mži 31. srpna 2024 - vstupenky již v předprodeji
1
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Bdeněves

2. Důvod a způsob založení

Obec Bdeněves(dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad Bdeněves
  Bdeněves 49
  330 32 Kozolupy

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Bdeněves
  Bdeněves 49
  330 32 Kozolupy

 • 4.3 Úřední hodiny

  Základní informace

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 377 922 282

  faxová linka byla zrušena
 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.bdeneves.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obecní úřad Bdeněves
  Bdeněves 49
  330 32 Kozolupy

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk, CD, DVD

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  ou@bdeneves.cz 

 • 4.8 ID datové schránky

  9d3avm3

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 725686329/0800

6. IČO

00573001

7. DIČ

CZ00573001 Obec není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Poskytování informací, příjem podání

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána 

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

  žádné vzory licenčních smluv podle par. 14a zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obec nemá
 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.