Registrace aktualit Napište nám Zasilání SMS

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
Provoz OÚ na konci roku - informace
29
Provoz OÚ na konci roku - informace
30
Provoz OÚ na konci roku - informace
31
Provoz OÚ na konci roku - informace
Mimořádný svoz odpadu - ve čtvrtek 31.12.2020
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Bdeněves

2. Důvod a způsob založení

Obec Bdeněves (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena dne * ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad Bdněves
  Bdeněves 49
  330 32 Kozolupy

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Bdněves
  Bdeněves 49
  330 32 Kozolupy

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 377 922 282

 • 4.5 Čísla faxu

  377 922 282

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.bdeneves.cz 

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  ou@bdeneves.cz  upřesňující informace (účel použití, případně jméno adresáta)
  starosta@bdeneves.cz upřesňující informace (účel použití, případně jméno adresáta)

 • 4.9 ID datové schránky

  9d3avm3

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 725686329/0800

6. IČ

00573001

7. DIČ

CZ00573001 (obec není plátce DPH)

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Žádosti a odpovědi dle zák. 106 /1999 Sb.

Za rok 2016

žádost: 208-16_žádost.pdf

odpověď: čj. 208-16 odpoved.pdf

příloha k odpovědi: příloha k 208-16.pdf

Za rok 2017

žádost a odpověď čj. 33/2017: čj. 33-2017.pdf

žádost a odpověď čj. 60/ 2017: čj 60-2017.pdf

žádost a odpověď čj. 132/ 2017: čj. 132-2017_106.pdf

žádost a odpověď čj. 133/ 2017: čj. 133-2017.pdf

žádost a odpověď čj. 120/ 2017: čj. 120-2017_zák. 106.pdf

žádost a odpověď čj. 147/ 2017: čj. 147-2017_zák. 106.pdf

 

Za rok 2018

žádost a odpověď čj. 59-2018: čj. 59-2018 zák 106

žádost a odpověď čj. 100-2018: čj. 100-2018 zák 106

 

Za rok 2019

Žádost a odpověď čj. 82/2019: střelnice_106 čj.82-2019.pdf

 

Žádost a odpověď č. 10072019-106: střelnice _10072019 

příloha 1/2 

příloha 2/2

 

Poskytnutí informace žádost čj. 104/2019: Informace 104-2019.pdf

 

Poskytnutí informace žádost čj. 135/2019: 

část 1

část 2 

 

Poskytnutí informace žádost čj. 144/2019: 

žadatel požaduje záznam ze zasedání ZO dne 16.6.2019

a jednací řád obce

část 1

část 2

 

Poskytnutí informace žádost čj. 149/2019: 

žadatel požaduje informaci zda obec obdržela nabídku os konkrétní společnosti

žádost 106_čj. 149-2019.pdf 

 

Poskytnutí informace žádost čj. 176/2019:

žadatel požaduje zápis ze zasedání ZO dne 16.09.2019

106_176-2019.pdf

 

Střelnice - poskytnutí informace žádost čj. 187/2019:

žadatel požaduje informace ohledně podnětů policií ve věci povolení tří střelnic

podněty prezidium.pdf

odpověď prezidium.pdf

prezidium zrušení povolení střelnic.pdf

prezidium autoremedura.pdf

 

Poskytnutí informace žádost čj 221/2019:

žadatel požaduje informace ohledně pasportu komunikací a zápisy se zasedání zastupitelstva v roce 2018

zápisy: zápisy 2018.pdf

pasporty: https://www.bdeneves.cz/file.php?nid=674&oid=7259902 

 

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Nebyly zatím žádné informace požadovány.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: